กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มลงปฏิทิน
02 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร