ETE
2.48 บาท
18 มิ.ย. 2564 16:37
ปริมาณ (หุ้น)
3,137,900
วันก่อนหน้า
2.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.48 / 332,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.48 - 2.58
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
-0.06 (-2.36%)
ราคาเปิด
2.56
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 / 183,800
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.90 - 3.22