ราคาหลักทรัพย์
ETE
1.02 บาท
+0.02 (2.00%)

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลประกอบการประจำปี 2562
2,190.32 ล้านบาท
สินทรัพย์
1,845.27 ล้านบาท
รายได้รวม
31.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
827.00 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ของ ETE

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

รายงานประจำปี 2562

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

รับทราบข้อมูลและดูวิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร